Энэ онд 120 сумыг улсын бүртгэлийн сүлжээнд холбохоор төлөвлөжээ

A- A A+
Энэ онд 120 сумыг улсын бүртгэлийн сүлжээнд холбохоор төлөвлөжээ