Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газраас хороо, сум бүрийг цахимжуулах ажлыг хийж байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газраас хороо, сум бүрийг цахимжуулах ажлыг хийж байна