Иргэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой болж байна

A- A A+
Иргэд улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цаг алдалгүй шуурхай авах боломжтой болж байна